888casino app - phiên bản di động

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Ban chấp hành Công đoàn 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được công nhận tại Quyết định số 93/QĐ-CĐĐHĐN ngày 30/08/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Công đoàn 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.527
Email: [email protected]

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027

ThS. Trần Đình Sơn

Chủ tịch Công đoàn trường

Giảng viên

TS. Lê Phước Cửu Long

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Ủy viên Ban thường vụ

Giảng viên

ThS. Nguyễn Kim Cường

Ủy viên Ban chấp hành

Chuyên viên

ThS. Nguyen Thị Mai

Ủy viên Ban chấp hành

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hạnh Nguyên

Ủy viên Ban chấp hành

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Ủy viên Ban chấp hành

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Ủy viên Ban chấp hành

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Ủy viên Ban chấp hành

Giảng viên

ThS. Lê Viết Trương

Ủy viên Ban chấp hành

Giảng viên

ThS. Lê Thị Hải Vân

Ủy viên Ban chấp hành

Giảng viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng