888casino app - phiên bản di động

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Đảng bộ cơ sở 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn (Đảng bộ trường) được thành lập theo Quyết định 1366-QĐ/ĐU ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.

Đảng bộ 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn có con dấu riêng, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định tại Chương V, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban chấp hành Đảng bộ 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được công nhận tại Quyết định số 1735-QĐ-ĐU ngày 23/07/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Đảng ủy, 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.527
Email: [email protected]

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Bí thư Đảng ủy

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó Bí thư Đảng ủy

Giảng viên cao cấp

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

Ủy viên Ban Thường vụ

Giảng viên

TS. Trần Thế Sơn

Đảng ủy viên

Giảng viên chính

ThS. Trần Đình Sơn

Đảng ủy viên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Đảng ủy viên

Giảng viên

TS. Lê Hà Như Thảo

Đảng ủy viên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Phi

Đảng ủy viên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Kim Cường

Đảng ủy viên

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng