888casino app - phiên bản di động

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Được thành lập theo Quyết định số 56-QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 16/03/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 được công nhận tại Quyết định số 05-QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 16/03/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Đoàn thanh niên 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Website: //yu.doofydizee.com
Fanpage:
Điện thoại: 0236.3.667.191
Email: [email protected]

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022 – 2024

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Bí thư Đoàn trường

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân

Phó Bí thư Đoàn trường

Giảng viên

TS. Nguyễn Sĩ Thìn

Phó Bí thư Đoàn trường

Giảng viên

TS. Vương Công Đạt

Ủy viên Ban Thường vụ

Giảng viên

ThS. Trần Ngọc Phương Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ

Giảng viên

Nguyễn Bảo Tích

Ủy viên Ban Thường vụ

Nhân viên

Hoàng Vũ Dạ Quỳnh

Ủy viên Ban Thường vụ

Sinh viên

Nguyễn Trần Hồng Ân

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Lê Khánh Đạt

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Phạm Văn Đạt

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Đinh Thị Hương Giang

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Nguyễn Năng Hải Hà

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Trần Trọng Hiếu

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Mai Xuân Lộc

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Nguyễn Đức Mạnh

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Nguyễn Đắc Nam

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Phạm Vũ Thu Nguyệt

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Nguyễn Phan Chí Phương

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Nguyễn Hà Phương

Ủy viên Ban chấp hành

Giảng viên

Võ Hồng Trúc Quỳnh

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Lê Nguyễn Đoan Trinh

Ủy viên Ban chấp hành

Sinh viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng