888casino app - phiên bản di động

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Cơ sở vật chất có chức năng tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý công sở, quản lý tài sản, công tác quy hoạch, xây dựng và quản trị cơ sở vật chất của Nhà trường. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Nhà trường phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, làm việc và học tập.

Nhiệm vụ:

1. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng về lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh và cho thuê trình Hội đồng trường xem xét báo cáo Đại học Đà Nẵng để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo thẩm quyền;

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc quyết định theo thẩm quyền đối với các nội dung: Mua sắm, thuê tài sản công, thu hồi tài sản công, điều chuyển tài sản công, bán tài sản công, thanh lý tài sản công, tiêu hủy tài sản công, xử lý tài sản công theo quy định và phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công;

3. Giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư và xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ cho cho Nhà trường sử dụng ngoài quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng;

4. Xây dựng và quản lý các dự án đầu tư cơ sở vật chất, các công trình xây dựng, các hệ thống phục vụ quản lý và đào tạo của Nhà trường;

5. Quản lý hạ tầng cơ sở, bao gồm: đất đai, nhà cửa, hàng rào, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng thí nghiệm, xưởng, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cống rãnh, các quầy dịch vụ kinh doanh,…thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý;

6. Quản trị toàn bộ hệ thống điện, hệ thống mạng, internet, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống trang thiết bị, máy móc, vật tư, vật tư tiêu hao, hóa chất,… phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường;

7. Lập kế hoạch, giám sát, sửa chữa, bảo dưỡng nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp của cơ sở hạ tầng được quản lý;

8. Triển khai thực hiện sửa chữa, nâng cấp các công trình xây dựng. Theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao công trình, đưa vào khai thác sử dụng theo quy định hiện hành và hợp đồng đã ký kết;

9. Tổng hợp, thống kê, báo cáo và tư vấn về tình hình trang thiết bị, máy móc, vật tư, điện, nước, điện thoại, internet trong Nhà trường;

10. Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt, bão; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

11. Tiếp nhận, quản lý và phân phối hàng viện trợ của nước ngoài cho Nhà trường; Quản lý các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật khen thưởng của Nhà trường; 

12. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị và tổ chức thanh lý tài sản, trang thiết bị hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Thông tin liên hệ:

Phòng Cơ sở vật chất
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.963
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

ThS. Trịnh Trung Hải

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Lê Tùng Khánh

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Chuyên viên

CN. Đoàn Văn Dự

Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng