888casino app - phiên bản di động

PHÒNG ĐÀO TẠO

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo của Nhà trường, ở tất cả các trình độ, hệ và loại hình đào tạo.

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu hoạch định chiến lược đào tạo.

2. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo.

3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình.

4. Tổ chức tuyển sinh

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo.

6. Quản lý quá trình và kết quả học tập.

7. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

8. Hỗ trợ công tác quản lý kinh phí đào tạo.

9. Thường trực: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng phúc tra, xét lên lớp, lưu ban của sinh viên.

10. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.667.113
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Trần Thị Trà Vinh

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Hà Thị Minh Phương

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Vũ Thu Huyền

Chuyên viên

ThS. Văn Vũ Ngọc Hân

Chuyên viên

ThS. Lê Song Toàn

Chuyên viên

CN. Lê Văn Hiền

Chuyên viên

CN. Nguyễn Đức Phong

Kỹ sư

CN. Trần Đình Tuấn

Chuyên viên

CN. Hoàng Thị Trang

Chuyên viên

KS. Phạm Hòa Bình

Trợ giảng

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng