888casino app - phiên bản di động

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng.

Nhiệm vụ:

1. Công tác khảo thí.

2. Công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Thường trực các hội đồng: Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo, Hội đồng đánh giá chất lượng, Hội đồng tự đánh giá.

4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.368
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TS. Lê Hà Như Thảo

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Giảng viên

ThS. Vũ Thu Hà

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Phan Thị Quỳnh Thy

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Duy Thành

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng