888casino app - phiên bản di động

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương và các chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội; công tác tổng hợp báo cáo; công tác thi đua - khen thưởng; công tác hành chính văn thư - lưu trữ; tổ chức lễ tân khánh tiết; công tác y tế học đường và đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan môi trường trong Nhà trường.

Nhiệm vụ:

1.  Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và tiền lương.

2. Công tác kế hoạch - tổng hợp.

3. Công tác Đào tào - bồi dưỡng, Thi đua - khen thưởng.

4. Công tác hành chính văn phòng.

5. Công tác bảo vệ an ninh trật tự.

6. Công tác chăm sóc sức khỏe, y tế.  

7. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

8. Thường trực: Ban an toàn vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai bảo lụt của Nhà trường; Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật viên chức.

9. Các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.667.117
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt

Trưởng phòng

Giảng viên

CN. Nguyễn Hải

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

ThS. Trần Thị Hạnh Nguyên

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

ThS. Dương Thị Thu Trang

Giảng viên

ThS. Phan Thị Hoàng Oanh

Chuyên viên

ThS. Trần Thị Kim Huệ

Chuyên viên

CN. Huỳnh Nguyễn Ngọc Linh

Giảng viên

CN. Hà Thị Thơm

Chuyên viên

CN. Nguyễn Phương Thanh Thảo

Chuyên viên

CN. Phan Thị Ngọc Hảo

Chuyên viên

CN. Vũ Thị Xuân Hương

Cán sự

CN. Nguyễn Thị Hồng Thắm

Y sĩ

CN. Lê Thị Tuyết Thanh

Y sĩ

Nguyen Thi Hong Thao

Nhân viên Y tá

CN. Phan Đức Anh

Chuyên viên

CN. Phí Đắc Năm

Nhân viên kỹ thuật

CN. Nguyễn Trần Việt

Nhân viên kỹ thuật

Nguyễn Thanh Sơn

Nhân viên kỹ thuật

Nguyễn Mạnh Đoàn

Nhân viên Lái xe

Phan Đức Hòa Bình

Nhân viên Lái xe

Phí Đắc Cường

Nhân viên Bảo vệ

Đoàn Văn Đáng

Nhân viên Bảo vệ

Phí Đắc Hoàn

Nhân viên Bảo vệ

Phạm Viết Kiều

Nhân viên Bảo vệ

Trần Văn Lâm

Nhân viên Bảo vệ

Phan Ngọc

Nhân viên Bảo vệ

Nguyễn Thanh Sơn

Nhân viên Bảo vệ

Bùi Đình Trọng

Nhân viên Bảo vệ

Lê Thị Chiều

Nhân viên Phục vụ

Lê Thị Cúc

Nhân viên Phục vụ

Phạm Thị Dung

Nhân viên Phục vụ

Phạm Thị Dư

Nhân viên Phục vụ

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên Phục vụ

Nguyễn Tiến Hạnh

Nhân viên Phục vụ

CN. Ngô Thị Thùy Lài

Nhân viên Phục vụ

Lê Thị Đông Lang

Nhân viên Phục vụ

Kiều Thị Soa

Nhân viên Phục vụ

Phí Thị Quỳnh Thơ

Nhân viên Phục vụ

Huỳnh Thị Tú Trinh

Nhân viên Phục vụ

Châu Thị Thanh Yến

Nhân viên Phục vụ

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng