888casino app - phiên bản di động

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHVH ngày 22/05/2020 của Hiệu trưởng 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn về việc thành lập Tổ Quản lý Ký túc xá và Phục vụ cộng đồng thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Tổ Quản lý Ký túc xá và Phục vụ cộng đồng có chức năng quản lý Ký túc xá, quản lý sinh viên nội trú, hỗ trợ sinh viên, tư vấn việc làm và các dịch vụ phục vụ sinh viên trong trường; công tác gắn Nhà trường với doanh nghiệp và thực tiễn kinh doanh; những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Nhiệm vụ:

1. Công tác quản lý ký túc xá.

2. Công tác việc làm và kết nối doanh nghiệp.

3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Tổ Quản lý Ký túc xá và Phục vụ cộng đồng
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.965
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Tổ trưởng

Chuyên viên

ThS. Ngô Đức Lâm

Tổ phó

Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Minh

Chuyên viên

Phan Thị Diễm Phúc

Cán sự

Trần Thị Thanh Thúy

Nhân viên phục vụ

Nguyễn Thị Tươi

Nhân viên phục vụ

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng