888casino app - phiên bản di động

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Trung tâm Học liệu và Truyền thông có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện hỗ trợ hoạt động học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá thương hiệu của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

1. Công tác học liệu

2. Công tác truyền thông và quảng bá học hiệu.

3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.377
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

ThS. Nguyễn Ngọc Hòa

Giám đốc

Chuyên viên

ThS. Võ Hùng Cường

Phó Giám đốc

Giảng viên

CN. Vũ Thị Thương

Cán sự

CN. Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên

CN. Nguyễn Vũ Uyên

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng