888casino app - phiên bản di động

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động theo quy định của Pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Trung tâm có chức năng đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến đào tạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với các tổ chức trong nước và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ hàng năm và dài hạn;

2. Chủ trì tổ chức biên soạn đề cương, chương trình, giáo trình theo yêu cầu mở lớp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước;

3. Tổ chức đào tạo ngắn hạn trong nước có chứng chỉ quốc gia, chứng nhận đào tạo của trường: đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn bổ trợ kiến thức theo chương trình đào tạo cho sinh viên trường; các khóa ngắn hạn theo yêu cầu bồi dưỡng cán bộ của các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành;

4. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Tổ chức đào tạo ngắn hạn nước ngoài: liên kết với các đối tác nước ngoài đào tạo các chương trình chuyên môn ngắn hạn có chứng chỉ quốc tế; các chương trình trao đổi sinh viên các nước theo hợp tác liên kết đào tạo của Nhà trường.

6. Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

7. Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm;

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí của Trung tâm theo qui định của Pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Website: //flic.doofydizee.com/
Fanpage:
Điện thoại: 0905.603.504
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

Giám đốc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân

Phó Giám đốc

Giảng viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng