888casino app - phiên bản di động

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Viện Khoa học và Công nghệ số được thành lập theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHVH ngày 01/12/2021 của Hiệu trưởng 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Tên tiếng Việt: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Tên tiếng Anh: Digital science AND technology institute

Tên viết tắt: eSTI

Viện Khoa học và Công nghệ số (eSTI) có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, tham mưu và chuyển giao khoa học, công nghệ và kỹ thuật số mang tầm quốc tế là một định hướng kịp thời, đúng đắn và phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường. Đây sẽ là Viện nghiên cứu, đào tạo, phát triển các giải pháp, ứng dụng, triển khai, chuyển giao và tham mưu các chính sách trong tất cả các ngành nghề sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, Viện sẽ xây dựng các bộ dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ và kỹ thuật số trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, chính sách… hướng tới hình thành hệ sinh thái toàn diện về nghiên cứu và ứng dụng của Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn.

Viện Khoa học và Công nghệ số (eSTI) có tầm nhìn là trở thành một trong những viện nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số hàng đầu ở Việt Nam và mang tầm quốc tế với các mục tiêu chính như sau:

  • Hình thành các nhóm nghiên cứu lớn, chuyên sâu, đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần nâng cao chất lượng và uy tín trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn.
  • Tạo cơ hội cho các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của Nhà trường có điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng. Từ đó, góp phần vào việc cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo của Nhà trường.
  • Đẩy mạnh và tối ưu hóa hiệu quả của các nghiên cứu chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp để tạo ra những sản phẩm thông minh và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp.
  • Tiến tới hình thành, thúc đẩy và phát huy hiệu quả của loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo nghị định 13/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (đã có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019).
Thông tin liên hệ:

Viện Khoa học và Công nghệ số
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.667.127
Email: [email protected]
Fanpage: 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Viện trưởng

Giảng viên cao cấp

TS. Nguyễn Quang Vũ

Phó Viện trưởng

Giảng viên chính

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành

Cố vấn cấp cao

Trường Đại học Bách Khoa Wroclaw, Ba Lan

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Cố vấn cấp cao

Trường Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội

GS.TS. Lê Minh Hòa

Cố vấn cấp cao

Trường Đại học Northumbria, Newcastle, Anh Quốc

TS. Dương Hữu Ái

Nghiên cứu viên

Giảng viên

TS. Vương Công Đạt

Nghiên cứu viên

Giảng viên

TS. Hoàng Hữu Đức

Nghiên cứu viên

Giảng viên

TS. Nguyễn Hữu Nhật Minh

Nghiên cứu viên

Giảng viên

TS. Phan Văn Thành

Nghiên cứu viên

Giảng viên

TS. Trần Thiện Vũ

Nghiên cứu viên

Giảng viên

TS. Đặng Vinh

Nghiên cứu viên

Giảng viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng