888casino app - phiên bản di động

Ngành Marketing – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số

Chương trình đào tạo Cử nhân Marketing - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số theo định hướng ứng dụng, giúp cung cấp nguồn nhân lực có lòng yêu nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, tư duy khởi nghiệp, có kiến thức và thành thạo kỹ năng trong lĩnh vực Marketing kỹ thuật số để đáp ứng quá trình tăng trưởng và hội nhập quốc tế của các tổ chức trong nền kinh tế số.

I. Thông tin tổng quát

Mã ngành đào tạo: 7340115

Trình độ đào tạo: Đại học

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 125 tín chỉ;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
 • Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.

Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

 • Nhân viên/quản lý các hoạt động digital  marketing: SEM, content, social media, phân tích marketing số;
 • Chuyên viên/ nhà quản trị truyền thông, thương hiệu trong môi trường số;
 • Tạo lập/khởi nghiệp cơ sở kinh doanh mới trong lĩnh vực digital marketing.

Khả năng nâng cao trình độ: Sinh viên theo học ngành Marketing - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao hơn về lĩnh vực Marketing kỹ thuật số ở các trường trong và ngoài nước.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình

1. Mục tiêu

Cử nhân Ngành Marketing - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo trong thực tiễn cũng như khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn.

888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Marketing:

 • PO1: Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực digital marketing;
 • PO2. Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong từng mảng hoạt động digital marketing.
 • PO3. Hoạch định, tổ chức và đánh giá hiệu quả kế hoạch/chiến lược digital marketing.
 • PO4. Có khả năng học tập, tự nghiên cứu ở trình độ cao hơn.
 • PO5. Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng tiếng anh tốt và mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.
 • PO6. Thể hiện sự đam mê với nghề, ý thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm hướng đến xã hội.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing - chuyên ngành
Marketing kỹ thuật số của 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:

a. PLO1. Giải quyết các vấn đề thực tiễn từ hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế số.

 • PI1.1. Diễn giải các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên, xã hội và chính trị, kinh tế và quản lý.
 • PI1.2. Phân tích các tình huống nảy sinh khi vận hành các doanh nghiệp.
 • PI1.3. Đề xuất các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. PLO2. Sử dụng hiệu quả các công cụ Marketing kỹ thuật số trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • PI2.1. Thiết kế các hoạt động truyền thông marketing dựa trên công cụ truyền thông số.
 • PI2.2. Phân tích hiệu quả việc sử dụng các công cụ trong digital marketing.

c. PLO3. Xây dựng chiến lược marketing trên nền tảng kỹ thuật số.

 • PI3.1. Đánh giá nhu cầu, hành vi khách hàng.
 • PI3.2. Đề xuất hệ thống các giải pháp cho chiến lược digital marketing.
 • PI3.3. Lựa chọn tổ hợp các công cụ digital marketing.

d. PLO4. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả.

 • PI4.1. Sử dụng công cụ công nghệ thông tin cơ bản một cách hiệu quả.
 • PI4.2. Thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động truyền thông marketing.

e. PLO5. Có khả năng sử dụng tiếng Ngoại ngữ trong giao tiếp và trong lĩnh vực Marketing. Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và bằng văn bản sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

 • PI5.1. Sử dụng được Ngoại ngữ để trình bày các vấn đề trong lĩnh vục Marketing.
 • PI5.2. Có khả năng sử dụng Ngoại ngữ trong giao tiếp (chứng chỉ đạt CĐR ngoại ngữ).

f. PLO6. Phát triển tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng mềm và có năng lực học tập suốt đời.

 • PI6.1. Đề xuất ý tưởng khởi nghiệp có cơ sở.
 • PI6.2. Áp dụng kỹ năng mềm hiệu quả trong công việc, chú trọng vào kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian.
 • PI6.3. Phát triển năng lực học tập suốt đời.

g. PLO7. Có ý thức đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội.

 • PI7.1. Nhận biết ý thức đạo đức nghề nghiệp.
 • PI7.2. Nhận biết các quy định pháp luật trong kinh doanh.
 • PI7.3. Có trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

1. Cơ hội việc làm

Sinh viên Ngành Marketing-chuyên ngành marketing kỹ thuật số được đào tạo và chuẩn bị để có khả năng và cơ hội hoạt động như là những chuyên viên và nhà quản trị marketing trong môi trường kỹ thuật số trong các tổ chức khác nhau như là các cơ quan Nhà nước; các tổ chức phi chính phủ; các doanh nghiệp và tổ chức (Client); các công ty chuyên cung ứng dịch vụ Marketing (Agency) như công ty tư vấn Marketing; công ty cung ứng dịch vụ trên nền tảng số.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Marketing - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số có thể làm các công việc như sau:

 • Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing.
 • Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm, lĩnh vực của công ty trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
 • Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo mục tiêu.
 • Lập kế hoạch SEO, SEM, Google Adwords; tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm.
 • Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media để đánh giá hiệu quả.

Với những vị trí công việc chuyên sâu như:

 • Chuyên viên/ nhà quản trị marketing số.
 • Chuyên viên/ nhà quản trị marketing nội dung số
 • Nhà quản lý và tư vấn doanh nghiệp về marketing số.
 • Chuyên viên/nhà quản trị phát triển SEO, SEM
 • Nhà phân tích chiến dịch marketing.
 • Chuyên gia marketing truyền thông xã hội.
 • Nhà nghiên cứu thị trường trong môi trường số.
 • Chuyên viên/ nhà quản trị thương hiệu.
 • Chuyên viên/ nhà quản trị truyền thông trong môi trường số.
 • Nhân viên/ nhà quản trị bán hàng và marketing trực tuyến (Sales & marketing online).
 • Chuyên viên/nhà quản trị quan hệ khách hàng.
 • Giảng dạy, nghiên cứu về Marketing kỹ thuật số tại các trường đại học, cao đẳng.

2. Khả năng học tập sau đại học

Sinh viên theo học ngành Marketing - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao hơn về lĩnh vực Marketing kỹ thuật số ở các trường trong và ngoài nước.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng