888casino app - phiên bản di động

Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành số

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành số có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

I. Thông tin tổng quát

Mã ngành đào tạo: 7340101EL

Trình độ đào tạo: Đại học

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 125 tín chỉ;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
 • Đạt chuẩn đầu ra về trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 và Tin học theo quy định chung của Nhà trường;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc đa dạng như:

 • Nhân viên tác nghiệp, quản lý, giám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ, chuyên viên trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí trong phạm vi quốc gia và quốc tế, …
 • Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ hành, các tổ chức phi Chính phủ về Du lịch lữ hành, lưu trú du lịch trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
 • Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành.

Khả năng nâng cao trình độ: 

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành số được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao hơn về lĩnh vực Du lịch và Lữ hành ở các trường trong và ngoài nước.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình

1. Mục tiêu

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành số có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành số:

 • PO1: Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng;
 • PO2: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản lý hoạt động kinh doanh như marketing, thương mại điện tử, tài chính và khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.
 • PO3: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
 • PO4: Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch & các đơn vị dịch vụ khác; xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing du lịch, phát triển tuyến điểm du lịch, quản trị điểm đến, quản lý dịch vụ du lịch hiệu quả trên nền tảng số.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số của 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:

 • PLO1: Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng;
 • PLO2: Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực ngành, chuyên ngành.
 • PLO3: Đánh giá những thay đổi của môi trường kinh doanh trong bối cảnh biến đổi không ngừng và toàn cầu hóa và vận dụng được những chức năng cơ bản của nhà quản trị ở mức độ quản trị doanh nghiệp cấp trung.
 • PLO4: Phân tích được hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực cơ bản trong tổ chức bao gồm quản trị, tài chính, nguồn nhân lực, marketing, thương mại điện tử.
 • PLO5: Có tư duy phản biện, tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp;
 • PLO6: Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực học tập suốt đời;
 • PLO7: Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực kinh doanh (Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương TOEIC 500).
 • PLO8: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề Quản trị kinh doanh.
 • PLO9: Vận dụng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị kinh doanh, tài chính, nhân sự, marketing, khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo làm nền tảng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh doanh du lịch và lữ hành.
 • PLO10: Vận dụng kiến thức về văn hóa, địa lý, lịch sử, các tuyến điểm du lịch để phân tích, thực hiện và đánh giá hoạt động kinh doanh du lịch & lữ hành.
 • PLO11: Có khả năng lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, thiết kế và điều hành tour du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch trên nền tảng số.
 • PLO12: Có khả năng phân tích & đánh giá tâm lý, hành vi tiêu dùng của du khách trong kinh doanh dịch vụ du lịch trên nền tảng số.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

1. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

 • Nhân viên tác nghiệp, quản lý, giám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ, chuyên viên trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí trong -phạm vi quốc gia và quốc tế…
 • Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ hành, các tổ chức phi Chính phủ về Du lịch lữ hành, lưu trú du lịch trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
 • Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành.

2. Khả năng học tập sau đại học

Sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành số cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao hơn ở các trường trong và ngoài nước.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng