888casino app - phiên bản di động

Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử giúp cung cấp nguồn nhân lực có lòng yêu nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, tư duy khởi nghiệp, có kiến thức và thành thạo kỹ năng trong lĩnh vực QTKD để đáp ứng quá trình tăng trưởng và hội nhập quốc tế của các tổ chức trong nền kinh tế số. Cử nhân ngành QTKD có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo trong thực tiễn cũng như khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn.

I. Thông tin tổng quát

Mã ngành đào tạo: 7340101

Trình độ đào tạo: Đại học

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 125 tín chỉ;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
 • Đạt chuẩn đầu ra về trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 và Tin học theo quy định chung của Nhà trường;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

 • Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước;
 • Bộ phận quản trị chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, quản trị dự án TMĐT, quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp ứng dụng TMĐT, quản trị hoạt động tác nghiệp TMĐT;
 • Bộ phận quản trị hệ thống thanh toán điện tử; bộ phận marketing thương mại điện tử; Bộ phận chăm sóc fanpage trên mạng xã hội;
 • Bộ phận quản trị quan hệ khách hàng; bộ phận chăm sóc và hỗ trợ khách hàng điện tử; Bộ phận cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ;
 • Khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp TMĐT;
 • Trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...

Khả năng nâng cao trình độ: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình thạc sỹ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình

1. Mục tiêu

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh:

 • PO1: Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng;
 • PO2: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản lý hoạt động kinh doanh như marketing, thương mại điện tử, tài chính và khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.
 • PO3: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:

 • PLO1: Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng;
 • PLO2: Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực ngành, chuyên ngành.
 • PLO3: Đánh giá những thay đổi của môi trường kinh doanh trong bối cảnh biến đổi không ngừng và toàn cầu hóa và vận dụng được những chức năng cơ bản của nhà quản trị ở mức độ quản trị doanh nghiệp cấp trung.
 • PLO4: Phân tích được hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực cơ bản trong tổ chức bao gồm quản trị, tài chính, nguồn nhân lực, marketing, thương mại điện tử.
 • PLO5: Có tư duy phản biện, tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp;
 • PLO6: Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực học tập suốt đời;
 • PLO7: Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực kinh doanh (Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương TOEIC 500);
 • PLO8: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề Quản trị kinh doanh.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

1. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

 • Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước;
 • Bộ phận quản trị chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, quản trị dự án TMĐT, quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp ứng dụng TMĐT, quản trị hoạt động tác nghiệp TMĐT;
 • Bộ phận quản trị hệ thống thanh toán điện tử; bộ phận marketing thương mại điện tử; Bộ phận chăm sóc fanpage trên mạng xã hội;
 • Bộ phận quản trị quan hệ khách hàng; bộ phận chăm sóc và hỗ trợ khách hàng điện tử; Bộ phận cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ;
 • Khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp TMĐT;
 • Trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...

2. Khả năng học tập sau đại học

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình thạc sỹ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng