888casino app - phiên bản di động

Chuyên ngành Quản trị Tài chính số

Quản trị tài chính số là chuyên ngành đào tạo thuộc ngành QTKD, là chuyên ngành đào tạo kết hợp giữa QTKD, Tài chính và Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo Chuyên ngành Quản trị tài chính số được thiết kế để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành QTKD_Chuyên ngành Quản trị tài chính số trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và xu hướng chuyển đổi số.

I. Thông tin tổng quát

Mã ngành đào tạo: 7340101EF

Trình độ đào tạo: Đại học

Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 125 tín chỉ;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
 • Đạt chuẩn đầu ra về trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 và Tin học theo quy định chung của Nhà trường;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên tại các bộ phận quản lý hệ thống thông tin, quản trị phân tích dữ liệu, quản trị và phân tích rủi ro, quản lý các dự án công nghệ tại các tổ chức tài chính;
 • Chuyên viên bộ phận phát triển công nghệ tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm và chứng khoán;
 • Chuyên viên bộ phận phát triển sản phẩm dịch vụ tại các công ty khởi nghiệp tài chính số, hoặc tự thành lập doanh nghiệp tài chính số cho bản thân;
 • Chuyên viên quản lý phát triển kinh tế số, công nghệ tài chính tại các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng nhà nước, Sở tài chính, Sở KHCN và các cơ quan ban ngành khác.

Khả năng nâng cao trình độ: 

 • Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Du lịch trong và ngoài nước;
 • Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các ngành kinh tế liên quan;
 • Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học của ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành du lịch tại các trường trong và ngoài nước.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình

1. Mục tiêu

Quản trị tài chính số là chuyên ngành đào tạo thuộc ngành QTKD, là chuyên ngành đào tạo kết hợp giữa QTKD, Tài chính và Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo Chuyên ngành Quản trị tài chính số được thiết kế để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành QTKD_Chuyên ngành Quản trị tài chính số trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và xu hướng chuyển đổi số.

888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số:

 • PO1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ tốt để làm việc và phục vụ cho cộng đồng.
 • PO2. Có kiến thức cơ bản và chuyên môn về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, công nghệ thông tin và công nghệ tài chính.
 • PO3. Phát triển năng lực khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các hoạt động về chuyên môn và các vấn đề xã hội.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số của 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng có khả năng:

 • PLO1. Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc;
 • PLO2. Nắm vững kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, pháp luật trong kinh doanh và vận dụng cá kiến thức này trong học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp;
 • PLO3. Nắm vững kiến thức cơ sở ngành về kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính, và vận dụng các kiến thức này vào trong hoạt động nghề nghiệp;
 • PLO4. Nắm vững và vận dụng các kiến thức chuyên ngànhvề tài chính, các kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và kiến thức về công nghệ tài chính để vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.;
 • PLO5. Phát triển tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và có năng lực học tập suốt đời;
 • PLO6. Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương TOEIC 500; có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt và đạt trình độ tiếng Hàn sơ cấp. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho phát triển nghề nghiệp.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

1. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên tại các bộ phận quản lý hệ thống thông tin, quản trị phân tích dữ liệu, quản trị và phân tích rủi ro, quản lý các dự án công nghệ tại các tổ chức tài chính.
 • Chuyên viên bộ phận phát triển công nghệ tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm và chứng khoán.
 • Chuyên viên bộ phận phát triển sản phẩm dịch vụ tại các công ty khởi nghiệp tài chính số, hoặc tự thành lập doanh nghiệp tài chính số cho bản thân.
 • Chuyên viên quản lý phát triển kinh tế số, công nghệ tài chính tại các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng nhà nước, Sở tài chính, Sở KHCN và các cơ quan ban ngành khác.

2. Khả năng học tập sau đại học

 • Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về tài chính trong và ngoài nước.
 • Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các ngành kinh tế liên quan;
 • Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học của ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính tại các trường trong và ngoài nước.
Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng