888casino app - phiên bản di động

Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (Kỹ sư)

Đào tạo những kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính (CNKTMT) có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

I. Thông tin tổng quát

Mã ngành đào tạo: 7480108

Trình độ đào tạo: Đại học

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

Thời gian đào tạo: 4.5 năm (9 học kỳ)

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 160 tín chỉ;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
 • Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình

1. Mục tiêu

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

888casino app và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những Kỹ sư Thiết kế vi mạch bán dẫn:

 • PO1. Có đạo đức nghề nghiệp tốt;
 • PO2. Có khả năng đọc/viết tài liệu bằng Tiếng Anh; có khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản; có khả năng thuyết trình/báo cáo vấn đề khoa học bằng Tiếng Anh. Có kỹ năng làm việc nhóm.
 • PO3. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.
 • PO4. Có kiến thức toàn diện, chuyên sâu và tiên tiến về lĩnh vực CNKTMT;
 • PO5. Có khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề và đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia thuộc lĩnh vực CNKTMT;

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn có khả năng:

a. PLO1. Có khả năng nhận thức về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, cộng đồng;

 • PI1.1 Trung thực trong công việc.
 • PI1.2 Có trách nhiệm đối với công việc.
 • PI1.3 Tuân thủ các quy định, quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn trong công việc.

b. PLO2. Giao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả;

 • PI2.1 Trình bày, thuyết trình (tiếng Việt) các vấn đề một cách hiệu quả.
 • PI2.2 Soạn thảo văn bản, báo cáo (tiếng Việt) có cấu trúc đúng quy định.
 • PI2.3 Làm việc nhóm hiệu quả.

c. PLO3. Có tư duy phản biện, sáng tạo, khởi nghiệp;

 • PI3.1 Có năng lực phản biện được ý kiến của người khác.
 • PI3.2 Đề xuất được giải pháp công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật máy tính đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.
 • PI3.3 Xây dựng được đề án khởi nghiệp.

d. PLO4. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong lĩnh vực CNKTMT.

 • PI4.1 Sử dụng được Ngoại ngữ để trình bày các vấn đề trong lĩnh vực CNKTMT.
 • PI4.2 Có khả năng sử dụng Ngoại ngữ trong giao tiếp.

e. PLO5. Vận dụng các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học máy tính và CNKTMT để giải quyết các vấn đề cơ bản;

 • PI5.1 Vận dụng được các kiến thức về KHTN, khoa học máy tính và Công nghệ kỹ thuật máy tính để giải quyết các vấn đề cơ bản.
 • PI5.2 Vận dụng được các kiến thức về KHXH vào công việc thực tế.

f. PLO6. Có khả năng áp dụng các quy trình, kỹ thuật và công cụ khác nhau để phân tích, thiết kế, kiểm thử hệ thống mạch điện tử, vi mạch;

 • PI6.1 Thiết kế được các linh kiện điện tử theo yêu cầu, thiết kế được các cổng logic tổ hợp và tuần tự cơ bản, thực hiện được layout từ một cổng logic chuẩn tới một hệ thống vi mạch số.
 • PI6.2 Triển khai tối ưu hóa và thiết kế được hệ thống vi mạch số đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp và các tổ chức.

g. PLO7. Có khả năng thiết kế, xây dựng, triển khai phần cứng nhúng phần mềm, IC, các sản phẩm, giải pháp liên quan đến hệ thống thông minh và tự động hóa.

 • PI7.1 Có khả năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ và công cụ lập trình và các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật máy tính, điện tử, điều khiển tự động.
 • PI7.2 Đề xuất ý tưởng, tính toán, thiết kế phần cứng, IC, lập trình cho hệ thống thông minh, tự động hóa đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

h. PLO8. Có khả năng nghiên cứu, đề xuất đưa ra các giải pháp nâng cấp, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống vi mạch, mạch điện tử, các hệ thống nhúng, hệ thống thông minh, tự động hóa.

 • PI8.1 Xử lý được các sự cố liên quan đến các thiết bị điện tử, vi mạch và thiết bị tự động hóa; đề xuất được các giải pháp thay thế và cải tiến liên quan thiết bị điện điện tử, IC và các hệ thống nhúng và hệ thống thông minh.
 • PI8.2 Đề xuất được các giải pháp tối ưu trong việc quản lý và vận hành hệ thống điện-điện tử, hệ thống thông minh và tự động hóa.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

1. Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp từ ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn có thể làm các công việc:

 • Lập trình viên, đặc biệt là lập trình các phần mềm nhúng trên các thiết bị di động (Smartphone, Tablet, v.v.), các hệ thống công nghiệp, xe ô tô, điện gia dụng, nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, nhà thông minh đặc biệt trong thành phố thông minh.
 • Kỹ sư thiết kế, phát triển hệ thống phần cứng, chip, vi mạch, mạch điện - điện tử, mạch điều khiển, phần mềm ứng dụng IoT, học máy, xử lý dữ liệu và các lĩnh vực liên quan khác.
 • Kỹ sư công nghệ thông tin nói chung trong các cơ quan, doanh nghiệp chuyên và không chuyên về công nghệ thông tin.
 • Nghiên cứu viên, giảng viên trong các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính.

2. Khả năng học tập sau đại học

Có kiến thức nền tảng về ngành CNKTMT để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ thạc sỹ, tiến sĩ ngành CNKTMT, CNTT và các ngành gần khác.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng