888casino app - phiên bản di động

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch Hội đồng trường

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Tăng Tấn Chiến

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng

Giảng viên

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Hiệu trưởng

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng

Giảng viên

PGS.TS. Hồ Tấn Sáng

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

Chuyên gia, Nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia hoạt động giảng dạy, nghiên cứu

Mr. Richard Kane

Chuyên gia Khởi nghiệp - Quản trị Kinh doanh, Tổ chức Lotus Fund

GS. Steve Landman

Chuyên gia Khởi nghiệp - Quản trị Thương mại điện tử, Trường Đại học Turku

GS. Dorothy Lutz

Chuyên gia Khởi nghiệp - Quản trị Thương mại điện tử, Trường Đại học Turku

Mr. Maxim Perniola

Chuyên gia Lập trình nhúng, Lập trình di động - Cộng hòa Pháp

GS. Romain Raffin

Chuyên gia Mô hình hóa 3D - Trường Đại học Aix-Marseille, Marseille - Pháp

Mr. Jan Samuelsson

Chuyên gia Quản lý dự án, Công nghệ phần mềm - Quản lý dự án NetEnt, Thụy Điển

Tiến sĩ

TS. Phan Thị Lan Anh

Giảng viên

TS. Dương Hữu Ái

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Bình

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Minh Chi

Giảng viên

TS. Nguyễn Hà Huy Cường

Giảng viên

TS. Trần Văn Đại

Giảng viên

TS. Vương Công Đạt

Giảng viên - Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Thị Thu Đến

Giảng viên

TS. Hoàng Hữu Đức

Giảng viên - Nghiên cứu viên

TS. Lê Thị Minh Đức

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Giảng viên

TS. Hoàng Thị Lan Giao

Giảng viên

TS. Nguyễn Đức Hiển

Trưởng khoa

Giảng viên

TS. Đặng Quang Hiển

Phó Trưởng khoa

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh Hoài

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giảng viên

TS. Bùi Nữ Thanh Hà

Giảng viên

TS. Nguyễn Thu Hương

Giảng viên

TS. Nguyễn Hoàng Hải

Giảng viên

TS. Trần Thị Thùy Liên

Giảng viên

TS. Lê Phước Cửu Long

Phó Trưởng khoa - Phụ trách

Giảng viên

TS. Đào Ngọc Lâm

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Lợi

Giảng viên

TS. Lê Văn Minh

Giảng viên

TS. Nguyễn Hữu Nhật Minh

Giảng viên

TS. Lê Thị Thu Nga

Phó Trưởng khoa

Giảng viên chính

TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt

Trưởng phòng

Giảng viên chính

TS. Hồ Văn Phi

Giảng viên

TS. Dương Ngọc Pháp

Giảng viên

TS. Đinh Thị Đông Phương

Giảng viên

TS. Dương Thị Phượng

Tổ trưởng

Giảng viên

TS. Nguyễn Vũ Anh Quang

Phó Trưởng khoa - Phụ trách

Giảng viên

TS. Ngô Hải Quỳnh

Giảng viên

TS. Trần Thế Sơn

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên chính

TS. Ngô Văn Sỹ

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh

Giảng viên

TS. Trần Thanh

Giảng viên

TS. Võ Duy Thanh

Giảng viên

TS. Phan Văn Thành

Giảng viên

TS. Nguyễn Sĩ Thìn

Giảng viên

TS. Lê Hà Như Thảo

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Giảng viên

TS. Võ Thị Thanh Thảo

Giảng viên

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

Trưởng phòng

Giảng viên

TS. Đặng Đại Thọ

Phó Trưởng khoa

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Phó Trưởng khoa

Giảng viên

TS. Lý Quỳnh Trân

Giảng viên

TS. Văn Hùng Trọng

Giảng viên

TS. Cao Xuân Tuấn

Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHĐN

Giảng viên

TS. Lê Tân

Giảng viên

TS. Đặng Vinh

Giảng viên

TS. Nguyễn Quang Vũ

Trưởng phòng

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Vũ

Giảng viên

TS. Trần Thiện Vũ

Giảng viên

Thạc sĩ

ThS. Phạm Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Á

Chuyên viên

ThS. Ninh Khánh Chi

Giảng viên

ThS. Trần Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Lê Thành Công

Giảng viên

ThS. Bùi Văn Cường

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Kim Cường

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

ThS. Võ Hùng Cường

Phó Giám đốc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

Giảng viên

ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu

Giảng viên

ThS. Võ Ngọc Đạt

Giảng viên

ThS. Đỗ Công Đức

Giảng viên

ThS. Nguyễn Linh Giang

Kế toán trưởng - Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Chuyên viên

ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp

Giảng viên

ThS. Phan Thị Thu Huyền

Kế toán viên

ThS. Vũ Thu Huyền

Chuyên viên

ThS. Bùi Trần Huân

Giảng viên

ThS. Trần Thị Kim Huệ

Chuyên viên

ThS. Huỳnh Thị Kim Hà

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà

Giảng viên

ThS. Vũ Thu Hà

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Văn Vũ Ngọc Hân

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Ngọc Hòa

Giám đốc

Chuyên viên

ThS. Trần Thị Bích Hòa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Tổ trưởng

Chuyên viên

ThS. Phan Thị Quỳnh Hương

Giảng viên - Nghiên cứu viên

ThS. Đào Thị Thu Hường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Trưởng ban Ban Công tác HSSV, ĐHĐN

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên

ThS. Trịnh Trung Hải

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Chuyên viên chính

ThS. Nguyễn Lê Tùng Khánh

Phó Trưởng phòng

Kỹ sư

ThS. Mai Lam

Giảng viên

ThS. Ngô Đức Lâm

Tổ phó

Chuyên viên

ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh

Giảng viên

ThS. Trần Thanh Liêm

Giảng viên

ThS. Hồ Thị Hồng Liên

Giảng viên

ThS. Võ Văn Lường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Thanh Minh

Giảng viên

ThS. Phạm Trần Mộc Miêng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Khánh My

Giảng viên

ThS. Dương Thị Mai Nga

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

ThS. Võ Thị Thanh Ngà

Tổ phó

Giảng viên

ThS. Lê Đình Nguyên

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hạnh Nguyên

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

ThS. Trần Lương Nguyệt

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân

Phó Giám đốc

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Kim Ngân

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Trần Thị Thuý Ngọc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thảo Nhi

Giảng viên

ThS. Trương Hoàng Tú Nhi

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

ThS. Vũ Thành Nhân

Giảng viên

ThS. Phan Thị Hoàng Oanh

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Xuân Pha

Kỹ sư

ThS. Nguyễn Văn Phi

Giám đốc

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp

Giảng viên

ThS. Hà Thị Minh Phương

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Ngô Viết Phương

Chuyên viên chính

ThS. Nguyễn Hà Phương

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Đinh Nguyễn Khánh Phương

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hạ Quyên

Giảng viên

ThS. Ngô Lê Quân

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Sang

Kỹ sư

ThS. Trần Đình Sơn

Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Đoàn Thanh Sơn

Giảng viên

ThS. Lê Tự Thanh

Phó Giám đốc

Giảng viên

ThS. Phan Trọng Thanh

Nhân viên kỹ thuật

ThS. Lương Xuân Thành

Giảng viên

ThS. Nguyễn Duy Thành

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Trọng Công Thành

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu

Chuyên viên

ThS. Phan Thị Quỳnh Thy

Chuyên viên

ThS. Trần Văn Thái

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giảng viên

ThS. Trần Thu Thủy

Giảng viên

ThS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

ThS. Trần Ngọc Phương Thảo

Giảng viên

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Giảng viên

ThS. Lê Song Toàn

Chuyên viên

ThS. Dương Thị Thu Trang

Giảng viên

ThS. Ngô Thị Hiền Trang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

ThS. Trần Phạm Huyền Trang

Giảng viên

ThS. Trần Uyên Trang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Lê Ngọc Trâm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân

Giảng viên

ThS. Lê Viết Trương

Giảng viên

ThS. Lê Kim Trọng

Giảng viên

ThS. Lê Thị Kim Tuyến

Giảng viên

ThS. Huỳnh Thị Thanh Tuyền

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Giảng viên

ThS. Lương Khánh Tý

Giảng viên

ThS. Trần Thị Trà Vinh

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Trịnh Thế Vinh

Giảng viên

ThS. Trương Thị Viên

Giảng viên

ThS. Phan Thị Hồng Việt

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy

Giảng viên

ThS. Lê Thị Hải Vân

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Vân

Giáo vụ

Chuyên viên

Giảng viên

ThS. Phạm Tuấn Anh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

TS. Phan Thị Lan Anh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

Giảng viên

TS. Dương Hữu Ái

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch Hội đồng trường

Giảng viên cao cấp

TS. Nguyễn Văn Bình

Giảng viên

ThS. Ninh Khánh Chi

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Minh Chi

Giảng viên

PGS.TS. Tăng Tấn Chiến

Giảng viên cao cấp

ThS. Trần Thị Mỹ Châu

Giảng viên

ThS. Lê Thành Công

Giảng viên

ThS. Võ Hùng Cường

Phó Giám đốc

Giảng viên

TS. Nguyễn Hà Huy Cường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

Giảng viên

ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu

Giảng viên

TS. Trần Văn Đại

Giảng viên

ThS. Võ Ngọc Đạt

Giảng viên

TS. Vương Công Đạt

Giảng viên - Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Thị Thu Đến

Giảng viên

ThS. Đỗ Công Đức

Giảng viên

TS. Hoàng Hữu Đức

Giảng viên - Nghiên cứu viên

TS. Lê Thị Minh Đức

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Giảng viên

ThS. Nguyễn Linh Giang

Kế toán trưởng - Phó Trưởng phòng

Giảng viên

TS. Hoàng Thị Lan Giao

Giảng viên

TS. Nguyễn Đức Hiển

Trưởng khoa

Giảng viên

TS. Đặng Quang Hiển

Phó Trưởng khoa

Giảng viên

ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh Hoài

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giảng viên

ThS. Bùi Trần Huân

Giảng viên

ThS. Huỳnh Thị Kim Hà

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà

Giảng viên

ThS. Vũ Thu Hà

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

TS. Bùi Nữ Thanh Hà

Giảng viên

ThS. Trần Thị Bích Hòa

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng

Giảng viên

ThS. Phan Thị Quỳnh Hương

Giảng viên - Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Thu Hương

Giảng viên

ThS. Đào Thị Thu Hường

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên

ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Trưởng ban Ban Công tác HSSV, ĐHĐN

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên

TS. Nguyễn Hoàng Hải

Giảng viên

ThS. Mai Lam

Giảng viên

TS. Đào Ngọc Lâm

Giảng viên

CN. Huỳnh Nguyễn Ngọc Linh

Giảng viên

ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh

Giảng viên

ThS. Trần Thanh Liêm

Giảng viên

ThS. Hồ Thị Hồng Liên

Giảng viên

TS. Trần Thị Thùy Liên

Giảng viên

TS. Lê Phước Cửu Long

Phó Trưởng khoa - Phụ trách

Giảng viên

ThS. Võ Văn Lường

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Lợi

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Thanh Minh

Giảng viên

TS. Lê Văn Minh

Giảng viên

TS. Nguyễn Hữu Nhật Minh

Giảng viên

ThS. Phạm Trần Mộc Miêng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Khánh My

Giảng viên

ThS. Dương Thị Mai Nga

Giảng viên

TS. Lê Thị Thu Nga

Phó Trưởng khoa

Giảng viên chính

ThS. Võ Thị Thanh Ngà

Tổ phó

Giảng viên

ThS. Lê Đình Nguyên

Giảng viên

ThS. Trần Lương Nguyệt

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân

Phó Giám đốc

Giảng viên

ThS. Đặng Thị Kim Ngân

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Trần Thị Thuý Ngọc

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thảo Nhi

Giảng viên

ThS. Trương Hoàng Tú Nhi

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

ThS. Vũ Thành Nhân

Giảng viên

TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt

Trưởng phòng

Giảng viên chính

TS. Hồ Văn Phi

Giảng viên

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Hiệu trưởng

Giảng viên cao cấp

ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp

Giảng viên

TS. Dương Ngọc Pháp

Giảng viên

PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng

Giảng viên

ThS. Hà Thị Minh Phương

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hà Phương

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Đinh Nguyễn Khánh Phương

Giảng viên

TS. Đinh Thị Đông Phương

Giảng viên

TS. Dương Thị Phượng

Tổ trưởng

Giảng viên

TS. Nguyễn Vũ Anh Quang

Phó Trưởng khoa - Phụ trách

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hạ Quyên

Giảng viên

ThS. Ngô Lê Quân

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giảng viên

TS. Ngô Hải Quỳnh

Giảng viên

PGS.TS. Hồ Tấn Sáng

Giảng viên

ThS. Trần Đình Sơn

Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Đoàn Thanh Sơn

Giảng viên

TS. Trần Thế Sơn

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên chính

TS. Ngô Văn Sỹ

Giảng viên

ThS. Lê Tự Thanh

Phó Giám đốc

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh

Giảng viên

TS. Trần Thanh

Giảng viên

TS. Võ Duy Thanh

Giảng viên

ThS. Lương Xuân Thành

Giảng viên

ThS. Nguyễn Trọng Công Thành

Giảng viên

TS. Phan Văn Thành

Giảng viên

ThS. Trần Văn Thái

Giảng viên

TS. Nguyễn Sĩ Thìn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giảng viên

ThS. Trần Thu Thủy

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

ThS. Trần Ngọc Phương Thảo

Giảng viên

TS. Lê Hà Như Thảo

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Giảng viên

TS. Võ Thị Thanh Thảo

Giảng viên

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Giảng viên

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

Trưởng phòng

Giảng viên

TS. Đặng Đại Thọ

Phó Trưởng khoa

Giảng viên

ThS. Dương Thị Thu Trang

Giảng viên

ThS. Ngô Thị Hiền Trang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

ThS. Trần Phạm Huyền Trang

Giảng viên

ThS. Trần Uyên Trang

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Phó Trưởng khoa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Lê Ngọc Trâm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân

Giảng viên

TS. Lý Quỳnh Trân

Giảng viên

ThS. Lê Viết Trương

Giảng viên

ThS. Lê Kim Trọng

Giảng viên

TS. Văn Hùng Trọng

Giảng viên

ThS. Lê Thị Kim Tuyến

Giảng viên

ThS. Huỳnh Thị Thanh Tuyền

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Giảng viên

TS. Cao Xuân Tuấn

Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHĐN

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

TS. Lê Tân

Giảng viên

ThS. Lương Khánh Tý

Giảng viên

ThS. Trần Thị Trà Vinh

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Trịnh Thế Vinh

Giảng viên

TS. Đặng Vinh

Giảng viên

ThS. Trương Thị Viên

Giảng viên

ThS. Phan Thị Hồng Việt

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy

Giảng viên

ThS. Lê Thị Hải Vân

Giảng viên

TS. Nguyễn Quang Vũ

Trưởng phòng

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Vũ

Giảng viên

TS. Trần Thiện Vũ

Giảng viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng