888casino app - phiên bản di động

Hoạt động sinh viên

Tin tức nổi bật

Sinh viên tiêu biểu

Võ Ngọc Minh

Ngành: QTKD - CN Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số

Khoa: Kinh tế số và Thương mại điện tử

Niên khóa: 2023-2027

Đinh Phúc Tuấn Nhật

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Trịnh Duy Hiếu

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Nguyễn Văn Huy

Ngành: Công nghệ thông tin (Cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Huỳnh Quốc Khánh

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Huỳnh Bá Duy

Ngành: Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Đặng Long Nhật

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Hoàng Xuân Luân

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Phan Trần Vũ Cao Nguyên

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Dư Thị Như Yến

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Trần Lê Khánh Linh

Ngành: QTKD - CN Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số

Khoa: Kinh tế số và Thương mại điện tử

Niên khóa: 2023-2027

Trịnh Đàm Minh Quân

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư)

Khoa: Kỹ thuật máy tính và Điện tử

Niên khóa: 2023-2027

Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh

Ngành: Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Phạm Vũ Thu Nguyệt

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2022-2026

Hoạt động sinh viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng