888casino app - phiên bản di động

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử là Khoa chuyên môn thuộc 888casino app và Truyền thông Việt  – Hàn được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHDN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử có 46 giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn, trong đó 34 giảng viên cơ hữu, 12 giảng viên đang làm công tác kiêm nhiệm tại các đơn vị, phòng ban trực thuộc Trường với 100% trình độ Thạc sĩ trở lên, trong đó có 14 Tiến sĩ tốt nghiệp từ các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Tập thể giảng viên của Khoa có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cập nhật, hiện đại, hòa nhập với khu vực và quốc tế.

Tin tức nổi bật

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử

Khối ngành

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Marketing – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số

Khối ngành

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành số

Khối ngành

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Khối ngành

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Tài chính số

Khối ngành

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin

Khối ngành

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng