888casino app - phiên bản di động

Chương trình đào tạo

Tin tức nổi bật

Ngành đào tạo

Ngành Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Công nghệ thông tin (Cử nhân)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Công nghệ thông tin (Cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Công nghệ truyền thông (Cử nhân)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành An toàn thông tin (Kỹ sư)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cử nhân)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (Kỹ sư)

Fields of Study

Kỹ thuật

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử

Fields of Study

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Marketing – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số

Fields of Study

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành số

Fields of Study

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Fields of Study

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Tài chính số

Fields of Study

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin

Fields of Study

Kinh doanh

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng