888casino app - phiên bản di động

[P.KT&ĐBCLGD] Danh sách thi kết thúc học phần học kỳ 2 – 2022-2023 – Khóa 2022

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo danh sách thi kết thúc học phần – Khóa 2022 tại link dưới đây:

Lưu ý:

– Danh sách thi đang tiếp tục cập nhật những học phần còn lại.

– Sinh viên xem kỹ danh sách thi (Phòng thi, giờ thi) để đi thi đúng thời gian quy định.

– Giờ hiển thị trên danh sách thi là giờ thi chính thức, sinh viên phải có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút (thi trắc nghiệm trên máy) hoặc 15p (thi tự luận) để đảm bảo thi đúng giờ.

– Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

– Những trường hợp đã nộp học phí (nhưng trễ hơn thời điểm xuất danh sách thi) và không có tên trên danh sách thì khi đi thi sinh viên mang theo minh chứng đã nộp học phí để được bổ sung danh sách.

– Nếu có phản hồi về danh sách thi, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng KT&ĐBCLGD (Phòng V.A111) TRƯỚC THỜI ĐIỂM THI 1 ngày hoặc qua email [email protected].

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng