888casino app - phiên bản di động

[Đào tạo] Danh sách sinh viên được chọn vào lớp Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn)

888casino app và Truyền thông Việt – Hàn thông báo kết quả đăng ký Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho sinh viên khóa 2021 ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, theo đó, sinh viên các lớp sẽ được chuyển sang các lớp sinh hoạt mới để phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên đã đăng ký.

Chi tiết danh sách xem ở 

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng