888casino app - phiên bản di động

[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo về học phần Thực tập doanh nghiệp

Khoa KHMT thông báo về học phần Thực tập doanh nghiệp (Học kỳ 2, năm học 2022-2023), cụ thể như sau:

  1. Mô tả tóm tắt học phần: Thực tập doanh nghiệp là môn học tổ chức vào cuối học kỳ thứ 4, sau khi sinh viên đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp công nghệ thông tin. Sau đợt thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập thực tế nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng về vấn đề công việc cũng như thực tiễn xản xuất, hoạt động của doanh nghiệp trong phát triển các ứng dụng cũng như yêu cầu của ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn.
  2. Kế hoạch thực tập doanh nghiệp:
  3. Khoa KHMT đã tổ chức chuyến thực tế cho SV các lớp SE, GIT, AD tại FPT Software Đà Nẵng, tuy nhiên Khoa khuyến khích SV tham gia thực tập thêm ở các doanh nghiệp khác nhằm nâng cao hiểu biết về môi trường làm việc thực tế, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn và có thể tham gia vào các nhiệm vụ thực tế, các chương trình huấn luyện của doanh nghiệp.
  4. Sinh viên vào link sau để đề xuất GVHD hỗ trợ trong quá trình thực tập, sinh viên đăng kí thực tập thêm ở các doanh nghiệp khác cần điền thông tin của doanh nghiệp để Khoa hỗ trợ xin giấy giới thiệu thực tập cho các bạn.

Hạn cuối thực hiện: 22/05/2023.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng