888casino app - phiên bản di động

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2022-2023_Khoá 22

Phòng KT&ĐBCLGD gửi đến sinh viên Lịch thi kết thúc học phần Khoá 22 Học kỳ 2 Năm học 2022-2023, sinh viên xem chi tiết tại:

Đối với những sinh viên được xét duyệt hoãn thi, vắng thi của các học kỳ trước (đã gửi email cho sinh viên được phê duyệt hoãn thi/vắng thi) đối với các học phần có tổ chức ở đợt thi này thì sinh viên theo dõi Lịch thi để Nộp đơn xin dự thi (bảng giấy nộp trực tiếp về Phòng KT&ĐBCLGD – Phòng V.A111) chậm nhất trước ngày tổ chức thi học phần đó ít nhất 07 ngày để được cập nhật danh sách dự thi.
Thân!
Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng