888casino app - phiên bản di động

[Thông báo] Chốt danh sách sinh viên học GDQP-AN hè NH 2022-2023 (K2022)

Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên (chính thức) học GDQP-AN hè năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách được cử đi học: 1.422 sinh viên (danh sách tại đây)

2. Thời gian, địa điểm tham gia học GDQP-AN:

– Địa điểm: Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Đại học Đà Nẵng,

– Thời gian: 04 tuần (từ ngày 16/7/2023 – 13/8/2023) – chi tiết tại đây

– Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Email: [email protected]. Điện thoại: (84)2363 950 779.

– Danh sách phân lớp học GDQP-AN: Đang cập nhật

3. Danh sách đã đăng ký nhưng không được cử đi học do không hoàn thành lệ phí: 97 sinh viên (danh sách tại đây)
Trân trọng.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng