888casino app - phiên bản di động

Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)

Thông báo

Kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập – Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (đợt bổ sung)

Danh sách có 42 sinh viên, chi tiết trong .

Lưu ý: sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính về hình thức chi trả tại website: //doofydizee.com/phong/khtc/

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng