888casino app - phiên bản di động

[P.ĐT] Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2022-2023 trong 

Ngày bảo vệ: 30/6/2023

Thời gian: 7h45

Phòng Đào tạo.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng