888casino app - phiên bản di động

Thông báo về việc mở lớp và đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ hè năm học 2022 – 2023

Căn cứ kết quả khảo sát mở lớp và nguyện vọng đăng ký học lại, học cải thiện của sinh viên, phòng Đào tạo thông báo về việc mở lớp và đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ hè năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Lịch học:

  1. Thời gian học:Từ 19/06/2023 đến 30/07/2023.
  2. Triển khai thực hiện:

–  Các sinh viên đã đăng ký thực hiện truy cập hệ thống đào tạo để cập nhật kết quả đăng ký, lịch học và tham gia học tập theo đúng kế hoạch.

Trường hợp sinh viên cần rút bớt học phần đã đăng ký, sinh viên làm đơn xin rút học phần theo mẫu, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm hoặc lãnh đạo khoa chuyên môn và gửi về phòng Đào tạo chậm nhất ngày 23/06/2023.

–  Các sinh viên chưa đăng ký nếu có nguyện vọng đăng ký học lại, học cải thiện các lớp trên, sinh viên truy cập hệ thống đào tạo để thực hiện đăng ký, thời gian đăng ký từ 08/06/2023 đến 11/06/2023.

Đối với các học phần khác, sinh viên điền thông tin đăng ký vào form  đồng thời gửi đơn hiệu chỉnh khối lượng học tập theo mẫu về phòng đào tạo, thời hạn nhận đơn đến hết ngày 15/06/2023, phòng đào tạo sẽ thông báo về việc mở lớp khi có đủ số lượng sinh viên đăng ký.

          Trân trọng.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng