888casino app - phiên bản di động

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng sinh viên; công tác quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

Nhiệm vụ:

1. Công tác chính trị tư tưởng sinh viên

2. Công tác quản lý và thực hiện các chính sách đối với sinh viên

3. Thường trực các hội đồng: xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội; xét cấp học bổng khuyến khích học tập; xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên; xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên.

4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.962.963
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TS. Lê Thị Minh Đức

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Giảng viên

ThS. Bùi Văn Cường

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

CN. Trần Thị Dung

Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng