888casino app - phiên bản di động

Khoa Khoa học máy tính

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngay từ những ngày đầu thành lập, khoa KHMT có hơn 50 giảng viên cơ hữu và sinh hoạt chuyên môn tại Khoa. Đây là đơn vị có lượng tiến sĩ với số công trình công bố trên các tạp chí quốc tế ISI, Scopus,… nhiều nhất trong toàn Trường. Tính đến tháng 11 năm 2020, khoa đã có 02 PGS, 17 Tiến sĩ, 100% Thạc sĩ. Hiện tại, khoa có 10 giảng viên đang tiếp tục làm NCS, trong đó có 07 NCS tại các nước Nga, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan,… Hằng năm, giảng viên của Khoa đã công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ, giảng viên trong Khoa chủ trì đã góp phần tăng cường ứng dụng CNTT, chuyên nghiệp hóa các hoạt động quản lý, dạy và học trong Nhà trường. Để đáp ứng mục tiêu phát triển 888casino app và Truyền thông Việt – Hàn trở thành một học hiệu vươn tầm quốc tế, tập thể cán bộ, giảng viên khoa KHMT luôn nỗ lực không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết và trách nhiệm để đào tạo các thế hệ sinh viên khi ra trường phát huy tốt năng lực bản thân, trở thành những con người có trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác của mình.

Tin tức hoạt động

Thông tin - Thông báo

Chương trình đào tạo

Chương trình Kỹ sư Công nghệ thông tin (song ngữ Hàn – Việt)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chương trình Kỹ sư Công nghệ thông tin (song ngữ Nhật – Việt)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin (song ngữ Anh – Việt)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chương trình Kỹ sư Công nghệ thông tin (song ngữ Anh – Việt)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Ngành Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Công nghệ thông tin (Cử nhân)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Công nghệ thông tin (Cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng