888casino app - phiên bản di động

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc 888casino app và Truyền thông Việt - Hàn.

Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính; thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ của Nhà nước và quy định của Nhà trường; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc Nhà trường; tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Nhà trường trình Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

1. Quản lý tài chính.

2. Giám sát thu - chi và thanh quyết toán các nguồn kinh phí.

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Thông tin liên hệ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3.667.114
Email: [email protected]

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Linh Giang

Kế toán trưởng - Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Trương Hoàng Tú Nhi

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

ThS. Phan Thi Thu Huyền

Kế toán viên

CN. Ngô Minh Thành

Kế toán viên

CN. Nguyễn Thị Thân

Kế toán viên

CN. Lê Thị Thanh Lan

Chuyên viên

CN. Hồ Thị Bích Thủy

Chuyên viên

CN. Thái Thị Hồng

Chuyên viên

CN. Ngô Thị Sơn Lâm

Chuyên viên

CN. Nguyễn Phan Minh Hòa

Chuyên viên

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng