888casino app - phiên bản di động

Danh sách các nhóm được chọn vào vòng Sơ loại 2 – ETC 2023

BTC thông báo danh sách các nhóm được chọn vào Vòng Sơ loại 2 – ETC 2023

Xem chi tiết tại link dưới đây:

Các nhóm được chọn liên hệ GVHD để được hướng dẫn chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng