888casino app - phiên bản di động

Thông báo đăng ký Chương trình Kỹ thuật phần mềm tăng cường tiếng Hàn cho khóa 2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024; căn cứ kết luận của Hiệu trưởng về kế hoạch dự kiến triển khai Chương trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho khóa 2021 và để kịp thời gian triển khai đào tạo từ học kỳ 1 năm học 2023-2024, 888casino app và Truyền thông Việt – Hàn thông báo và hướng dẫn đăng ký, cụ thể:

  1. Đối tượng:Sinh viên Khóa 2021 ngành Công nghệ thông tin – chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm các lớp 21SE1 đến 21SE5
  2. Thời gian đăng ký:Từ ngày08/5/2023 đến hết ngày 17/5/2023
  3. Nguyên tắc đăng ký:

– Chương trình chỉ áp dụng cho sinh viên Khóa 2021 đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm các lớp SE từ 21SE1 đến 21SE5

– Sinh viên đăng ký bằng hình thức trực tuyến tại link google form: .

– Sinh viên đăng ký chương trình tiếng Hàn ghi đúng địa chỉ email và số điện thoại để được liên hệ nhằm đánh giá năng lực tham gia chương trình.

  1. Điều kiện mở lớp

Số lượng sinh viên tối thiểu trên lớp là 30. Trường hợp ít hơn số lượng trên, Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Trên đây là thông báo số về đăng ký chuyên trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho sinh viên khóa 2021.

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng