888casino app - phiên bản di động

Về việc nộp hồ sơ xét học bổng học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 566/ĐHĐN-HSSV ngày 16/02/2023 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên xét chọn học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2022-2023, 888casino app và Truyền thông Việt – Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn học bổng, nội dung cụ thể
như sau:

Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên tham gia xét chọn thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

        –  Có kết quả học tập (học kỳ 1) năm học 2022-2023 đạt từ 7,5 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc tương đương đối với thang điểm 4);

        –  Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

        –  Hiện chưa nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2022-2023 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

        Tiêu chí ưu tiên: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống dịch Covid-19 hoặc các hình thức khác.

Số lượng và trị giá học bổng

– Số lượng: 01 sinh viên;

– Trị giá học bổng: 12 tháng x 18 Euro = 216 Euro/suất (quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của ngân hàng nhà nước).

Hồ sơ tham gia xét chọn

– Tờ khai thông tin cá nhân viết tay, có dán ảnh (mẫu kèm theo);

– Giấy chứng nhận kết quả học tập, có ảnh, đóng dấu giáp lai (mẫu kèm theo);

– Minh chứng hoàn cảnh, thành tích của bản thân và gia đình (nếu có).

– Hướng dẫn ghi hồ sơ và biểu mẫu sinh vên xem tại link:

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ trước ngày 22/02/2023 (thứ Tư).

– Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

Tân sinh viên Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng